Enkele belangrijke mededelingen

VERKEERSSITUATIE AAN DE SCHOOL/ZONHOEVESTRAAT
Momenteel zijn we (politie, stadsbestuur, ouderraad, schoolteam) aan het nadenken om de verkeersveiligheid in de Zonhoevestraat in het algemeen en de schoolomgeving in het bijzonder te verbeteren. Op middellange termijn gaat de Zonhoevestraat volledig heringericht worden. Op korte termijn worden er enkele kleine aanpassingen voorzien die in het globale plan zullen mee opgenomen worden.
BOUWWERKEN

  • Tijdens de grote vakantie worden de klassen van 3a en 4a grondig gerenoveerd (elk jaar proberen we een 2-tal klassen van het hoofdgebouw te renoveren).
  • De oplevering van “Uitbreiding Beversheem” wordt voorzien voor eind augustus.
  • Er is een dossier ingediend om de sanitaire blok voor het lager (aan het afdak) volledig te renoveren (uitvoering najaar 2014)

LEEFREGELS
Voor mei en juni staat “Ik en de leerkracht” geprogrammeerd. Door omstandigheden werd deze leefregel nog niet in de kijker gezet.

je vindt deze info in de nieuwsbrief van mei/juni 2014 : NB 4 mei juni 2014