In de mate van het mogelijke moet het toedienen van medicatie op school
vermeden worden. Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen. Bv. omdat zijn antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat hij elke dag een pilletje (voor ADHD, diabetes,…) moet innemen.

Leraren zijn geen artsen. Ze mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Dan zijn ze volgens de wet strafbaar!
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet echter bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningwijze bevat. (zie bijlage onderaan)

Onder geen enkele voorwaarde mag medicatie zo maar meegegeven worden in de boekentas. Gelieve dit aan de klastitularis te overhandigen zodat zij het nodige kan doen.

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp
verzoeken.

Meer uitleg kan u hier vinden.

Download hier het attest dat u nodig hebt indien er medicijnen dienen toegediend te worden.

Attest_medicijnen