VEILIG NAAR SCHOOL

Door hun kleine gestalte kunnen jonge kinderen de verkeerssituatie niet overzien. Ze gedragen zich heel spontaan, zijn gemakkelijk af te leiden, geraken gemakkelijk in paniek. Voor kinderen is de oversteektaak bijzonder ingewikkeld. Laten we dat eenvoudig houden en veel oefenen. Ook op school wordt er veel geoefend rond verkeer.

Geef als (groot)ouder altijd het goede voorbeeld!

 

Met de fiets naar school
 • Jonge fietsers vallen gemakkelijk. Hoofdletsels zijn vaak het gevolg. Een fiets-helm kan geen ongeval voorkomen maar kan zorgen dat het kind minder letsel oploopt.
 • Laat je kind goed opvallen in het verkeer, ook als voetganger. Doe je kind het verkeersvestje, dat de school ter beschikking stelt, dragen.
 • Zorg voor een goed uitgeruste fiets, zoals wettelijk voorzien: een wit voorlicht, een rood achterlicht, een goede rem op voor- en achterwiel, een witte reflector vooraan, een rode achteraan, oranje reflectoren in de wielen of lichtweerkaatsende banden.
 • Verken vooraf de te volgen schoolroute. Zo kun je vooraf ervaren wat de gevaarlijke en te mijden plekken zijn.
2     Met de auto naar school
 • Laat de kinderen op een veilige plaats in- en uitstappen (stoepkant). Vervoer niet meer kinderen dan er gordels zijn. Een kind op een schoot laten zitten is heel gevaarlijk.
 • Parkeer je auto op de juiste plaats aan de school én matig je snelheid.
3     Te voet naar school
 • Zoek de veiligste schoolroute en niet de kortste.
 • Geef het kind de tijd om rustig over te steken. Let ook op een zebrapad op naderende auto’s.
 • Benadruk dat het kind nooit mag hollen.
 • Doe het kind de veiligheidsvestjes van school dragen. Zo valt het op in het verkeer.
 • Kijk goed naar de verkeersbrigadiertjes uit het 5de en het 6de leerjaar.

 

Gouden gedragsregels

 

Toon respect voor elkaar.

Houd voldoende afstand.

Rijd ontspannen en rustig.

Denk en kijk vooruit.

Haal veilig in.

Geef tijdig richting aan.

Rijd niet onnodig links.

Respecteer de verkeersregels.
Parkeer aan de school op de correcte manier.

 

 

PARKEER OP DE JUISTE MANIER & PLAATS

clip_image002_000Nog steeds parkeren ouders hun voertuigen op het zebrapad, op de voetpaden en de begaanbare bermen. Deze verkeersruimten werden speciaal voor de zwakke weggebruiker

(… dus ook uw kind!) aangelegd. Het kan dus niet de bedoeling zijn dat ze door Koning Auto worden ingepalmd. Artikel 24 van de wegcode geeft trouwens aan dat dit gedrag verboden is.

In de Zonhoevestraat is er geen parkeerverbod. Dit houdt in dat je je voertuig op de rijbaan mag parkeren. Je dient enkel rekening te houden met

de verplichte vrije doorgang van minimum 3 meter voor o.a. hulpdiensten. De breedte van de rijbaan laat echter niet toe langs beide zijden van de Zonhoevestraat te parkeren.

We stellen voor – in tegenstelling tot het huidig parkeergedrag – dat ouders die de Zonhoevestraat via respectievelijk de Kleistraat en de Tipstraat inrijden, zich voorbij het zebrapad parkeren (zoals hieronder weergegeven). Deze opstelling heeft als voordeel dat het zebrapad niet extra wordt belast op het ogenblik dat ouders hun standplaats verlaten.

Uiteraard is het de bedoeling dat eerst de parking van de Sporthal zo goed als mogelijk wordt ingenomen.

Het spreekt voor zich dat deze maatregel slechts efficiënt kan zijn indien ze collectief wordt toegepast. Samen met onze gemachtigde opzichter,

dhr. Verkoulen H., willen wij al het nodige doen om de veiligheid in de buurt van de school voor al onze kinderen te verzekeren. Wij rekenen op de medewerking van ALLE ouders om de schoolomgeving van HUN kinderen tot een voorbeeld te stellen.  Op voorhand dank voor uw medewerking!

De wijkagent

De stadswachten

De gemachtigde opzichter

 

 

Parkeertip