Wij zijn trots op onze school en willen ouders daar deelgenoot van maken.
Met ons onderwijs en onze wijze van begeleiden, willen we bijdragen aan de ontwikkeling van jullie kinderen.
Wij hopen mede een basis te kunnen leggen waardoor zij straks in staat zijn op een evenwichtige manier zelfstandig keuzes te maken. Keuzes waarvoor ze zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen en die bijdragen tot een gelukkig leven voor zichzelf en de mensen om hen heen.

“Wie zijn we, wat willen we en hoe kunnen wij ons onderscheiden?”

Samen met het ganse team werken (ten) wij hier keihard aan.
Centraal plaatsen we het kind, uw kind!
De volgende stelling/uitdaging nemen we als leidraad:
“Met de kinderen treedt de maatschappij binnen in onze school”.
“Welke strategieën kunnen we ontwikkelen zodat ze goed kunnen functioneren in de hedendaagse maatschappij” ?

Wanneer u onze school binnenstapt merkt u meteen :

-Een dynamische, gemakkelijk aanspreekbare en sterk gemotiveerde leerkrachtengroep.(kinderen zijn extra gevoelig voor sfeer, de manier van lesgeven en het gebruik van materialen).
-Een krachtige leeromgeving waar ondernemen, innoveren en internationaliseren centraal staan.
-Vrolijke, zelfstandige en tevreden kinderen.
-Persoonlijke aanpak
-Veilige omgeving

Onderstaande methodieken/inzichten nemen een centrale plaats in ons onderwijssysteem:
-Meervoudige intelligentie
-Coöperatief leren
-Hoekenwerk
-Leerlingenactiviteit
-Boeiend onderwijs
-Natuurlijk leren
De volgende vragen, bedenkingen doen ons nadenken en zetten ons aan om te groeien tot nog beter onderwijs:

-“Wat kunnen we bijdragen zodat het onderwijs nog meer zal inspelen op het individu met zijn specifieke kwaliteiten”?
-Hoe vaak zijn kinderen niet verkeerd beoordeeld door onwetendheid?
-Waarom zoekt men op de arbeidsmarkt naar specifieke kwaliteiten en zijn deze kwaliteiten op school ondergewaardeerd?

We zijn er vast van overtuigd dat dankzij wetenschappelijk (hersen)onderzoek men gaat ontdekken hoe leren werkt in het brein.  Dit is een evolutie die we op de voet volgen en zodoende zal ons onderwijs uiteindelijk geen statisch gegeven maar een wendbaar systeem zijn!  Deze kennis durven toepassen in toekomstige leertrajecten is de uitdaging voor onze school.

“Kennis helpt vermijden dat mensen verkeerd beoordeeld worden en kan voorkomen dat ze daardoor verkeerd geholpen worden. Kennis laat je groeien als mens, begrip maakt je mooier”

Team Talentenhuis
met een hart voor elk kind