A.    ADMINISTRATIEVE VESTIGINGSPLAATS

Onze school draagt de naam “TALENTENHUIS” en bestaat uit een kleuter- en een lagere afdeling.

Zij is gevestigd in de Zonhoevestraat 32 te Beverst-Bilzen.

De basisschool is een gemengde school en is toegankelijk voor meisjes en jongens van 2,5 tot maximum 14 jaar.

B.   SCHOOLBESTUUR

Katholiek Onderwijs Dekenaat Bilzen (K.O.D.B.) vzw
Schoolstraat 45
3740   Bilzen

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Voorzitter

De heer Peter Vanspauwen
peter.vanspauwen@kodb.be

De volledige lijst van het schoolbestuur kan U vinden op de website van onze scholengemeenschap www.kodb.be .

C.    INSPECTIE EN BEGELEIDING

Namens de Vlaamse Gemeenschap worden we geïnspecteerd door de heer Erik Kortleven, Hofstraat 5, 3631 Maasmechelen.
Onze inspecteur R.K.-godsdienst is mevrouw Kathleen Hoebregts.
Om het schoolgebeuren verder tot ontwikkeling te brengen doen we beroep op onze eigen begeleidingsdienst die gevestigd is in Hasselt, Bonnefantenstraat 1.
Onze begeleidster is mevrouw Veerle Boelen.

D.        KLASSENRAAD

De klassenraad is samengesteld uit de directie, de zorgcoördinator en de leerkrachten of begeleiders die met uw kind(eren) samenwerken.
Deze mensen begeleiden de leerlingen bij hun studies. Zij overleggen en bespreken de evolutie van de leerresultaten, de leerhouding en de inzet in de loop van het schooljaar. Ook de socio-emotionele evolutie wordt gevolgd.

De klassenraad organiseert ieder trimester voor elke klas een overlegmoment met de
CLB-begeleider. Zij beslissen of er speciale maatregelen zullen genomen worden en volgen de evolutie stipt op.

De vaststellingen en beslissingen van de klassenraad worden in het persoonlijk leerlingdossier van het leerlingvolgsysteem aangevuld.

E.    OUDERRAAD

Onze ouderraad zet zich in voor de belangen van onze leerlingen. In samenspraak met het leerkrachtenteam draagt dit bij tot een vlotte, doelgerichte werking.