Tot ziens, juf Mia!

Talentenhuis neemt afscheid van juf Mia! We kunnen het eigenlijk nog niet geloven, maar 17 december was de laatste werkdag va onze zorgjuf, juf Mia. Zij gaat met pensioen! Het was een emotioneel afscheid. De kinderen vormden een erehaag voor de juf en verrasten haar met een mooi liedje. Ze Lees meer…