Tot ziens, juf Mia!

Talentenhuis neemt afscheid van juf Mia! We kunnen het eigenlijk nog niet geloven, maar 17 december was de laatste werkdag va onze zorgjuf, juf Mia. Zij gaat met pensioen! Het was een emotioneel afscheid. De kinderen vormden een erehaag voor de juf en verrasten haar met een mooi liedje. Ze Lees meer…

Kerstoptreden

Nog enkele weken en de kerstvakantie komt eraan. We komen op school al volledig in de kerstsfeer. Op vrijdag 18/12 nodigen we u graag uit op het gezellig kerstoptreden van ons eigen schoolkoor o.l.v. juf Joke. Begin: 14u30 in de turnzaal van de school. Aansluitend zorgt het oudercomité weer voor een Lees meer…