Hartelijk bedankt aan de ouderraad voor deze prachtige poppenkast! Namens alle kleuters en hun juffen. Zoals je ziet, dagelijks in gebruik!